2014 г. – до момента

Специалист на частна практика по почеркови и документни експертизи. Вещо лице в списъка на Софийски градски съд. Участие в граждански, административни, наказателни, арбитражни дела.

1985 г. – 2014 г.

Извършване на експертно-криминалистична дейност в Научно-техническа лаборатория при ОД МВР Смолян – почеркови и други видове криминалистични експертизи, огледи на местопроизшествия.

1990 г.

Завършен шестмесечен курс за повишаване на квалификацията на експерти – криминалисти.

1985 г.

Обучение в Научноизследователски институт по криминалистика /НИК/ – МВР гр. София по извършване на химически експертизи и експертно-криминалистична дейност.

1985 г.

Придобита квалификация: инж. – химик по неорганични технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ гр. София.