Консултациите се отнасят за дактилоскопни и трасологични експертизи.

Дактилоскопна експертиза

При тази експертиза се извършва сравнително идентификационно изследване между следи от ръце (в много редки случаи от устни или бос крак) намерени и иззети от местопроизшествието (или от предмет иззет като веществено доказателство) и сравнителни образци – отпечатъци взети от ръцете (устните, краката) на заподозряно лице.

Основна задача:
Дали намерената при огледа дактилоскопна следа е оставена от заподозряното лице Х? (в случай на положителен отговор се посочва от кой пръст, на коя ръка е оставена следата).

Трасологична експертиза

При тази експертиза следи от обувки или от оръдия за взлом (инструменти, приспособления) иззети на местопроизшествието се сравняват с отпечатъци, взети съответно от обувка или оръдие за взлом, иззети от заподозряното лице.

Основна задача:
Дали намерената при огледа на местопроизшествие следа от обувка е оставена от обувките иззети от заподозряното лице Х? (в случай на положителен отговор се посочва от коя обувка е оставена следата).

С представения предмет ли е извършено взломяването?