При тези експертизи се извършва техническо изследване на реквизитите на даден документ – подпис, ръкописен текст, отпечатък от печат или щемпел, машинописен текст – широко използван в миналото. Доколкото въпросите засягат конкретно реквизитите в даден документ, при такива съдебни експертизи задължително се изследва оригиналът на документа. Най-често поставените въпроси към техническите документни експертизи са:

За подпис или ръкописен текст:

  • Има ли признаци за извършена техническа подправка чрез копиране или друг способ при полагане на подписа?
  • Подписът дали е положен саморъчно и с какво пишещо средство? Ако не е положен саморъчно, дали е изписан или нанесен от техническо средство (автоматична писалка, плотер, принтер, фотоелектрически копирен апарат)?

  • Има ли подправки в ръкописния текст, ако има, какви са, какво е било първоначалното съдържание и дали се установява различие в състава (свойствата) на химикалната паста с която е изписан целия текст или части от него? Има ли промяна в съдържанието на текста, ако има по какъв начин е променен той – дописване, подправка, използване на техническо средство?

За отпечатъци от печат или щемпел:

  • С представения печат ли е нанесен отпечатъкът?
  • Два или повече отпечатъка от печат дали са нанесени с един и същи печат?
  • Подписът дали е положен с щемпел (представения щемпел)?

За машинописен текст:

  • Машинописният текст в документа, дали е изпълнен с представената машина?
  • Два или повече машинописни текста, дали са написани с една и съща пишеща машина (представената пишеща машина)?