Извършване на почеркова експертиза на подпис и ръкописен текст

В случай, че имате съмнение, дали дадено лице се е подписало или е изписало ръкописен текст в някакъв документ, може да разчитате на съдействието на специалист по почерк с над 35 годишна практика в областта на криминалистичните изследвания. Извършил съм стотици криминалистични експертизи, а обектите, които съм изследвал по тях са хиляди. Голяма част от тези експертизи, представляват заключения по почеркови експертизи в досъдебни и съдебни производства, за защитата на които съм изслушван в съдебни заседания.

Мога да изготвя частна почеркова (графическа) експертиза или да дам консултация по въпроси свързани с такава експертиза. В зависимост от конкретния случай, ще е необходимо да ми предоставите отчетливи копия на съмнителния документ и на един или повече документи за сравняване, възможно е те да бъдат и електронни копия.

Гарантирам добросъвестност!

Почеркова експертиза на подпис и ръкописен текст

Без значение дали сте физическо или юридическо лице, може да имате случай в който се съмнявате, че подпис или ръкописен текст е изписан от посоченото лице в даден документ – договор, завещание, фактура и т.н.

Експертиза за техническо изследване на документ

При тези експертизи се извършва техническо изследване на реквизитите на даден документ – подпис, ръкописен текст, отпечатък от печат или машинописен текст – широко използван в миналото. Поради тази причина тук задължително се работи с оригинала на документа.

отпечатък под лупа

Консултации по други видове криминалистични експертизи

Консултациите се отнасят за дактилоскопни и трасологични експертизи.

Квалификация и практика

2014 г. – до момента

Специалист на частна практика по почеркови и документни експертизи. Вещо лице в списъка на Софийски градски съд. Участие в граждански, административни, наказателни, арбитражни дела.

1985 г. – 2014 г.

Извършване на експертно-криминалистична дейност в Научно-техническа лаборатория при ОД МВР Смолян – почеркови и други видове криминалистични експертизи, огледи на местопроизшествия.

1990 г.

Завършен шестмесечен курс за повишаване на квалификацията на експерти – криминалисти.

1985 г.

Обучение в Научноизследователски институт по криминалистика /НИК/ – МВР гр. София по извършване на химически експертизи (алкохол в кръвни проби) и експертно-криминалистична дейност.

1985 г.

Придобита квалификация: инж. – химик по неорганични технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ гр. София.