Почеркова експертиза на подпис и ръкописен текст

Без значение дали сте физическо или юридическо лице, може да имате случай в който се съмнявате, че подпис или ръкописен текст е изписан от посоченото лице в даден документ – договор, завещание, фактура и т.н.

Експертиза за техническо изследване на документ

Експертиза за техническо изследване на документ

При тези експертизи се извършва техническо изследване на реквизитите на даден документ – подпис, ръкописен текст, отпечатък от печат или машинописен текст – широко използван в миналото. Поради тази причина тук задължително се работи с оригинала на документа.

дактилоскопни и трасологични експертизи

Консултации по други видове криминалистични експертизи

Консултациите се отнасят за дактилоскопни и трасологични експертизи.